Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Nasz kanal TV

 

Szkoła plus

 

Zdalne nauczanie

 

Fundusze

 

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Środa 20 stycznia 2021, imieniny: Fabiana i Sebastiana

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Manowo, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora dla 25 osób (22 kobiety, 3 mężczyzn) oraz wsparcie dla 7 opiekunów faktycznych (5 kobiet, 2 mężczyzn) poprzez utworzenie grupy samopomocowej oraz realizacji poradnictwa w okresie XI.2019r. - XII.2021r.

Planowane efekty

W okresie styczeń 2020r. - grudzień 2021r. Klub Seniora w Rosnowie będzie miał zapewnione bieżące funkcjonowanie. Na jego potrzeby zostanie zatrudniony opiekun, który będzie odpowiedzialny za organizację funkcjonowania placówki. Ponadto zaplanowano zatrudnienie pracownika socjalnego, który w ramach zadania odpowiedzialny będzie za stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia dla każdego uczestnika, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z uczestnikami przed przystąpieniem do świadczenia usług społecznych i w trakcie realizacji projektu, bieżące wsparcie uczestników w formie konsultacji.

Uczestnicy klubu będą mogli wziąć udział w następujących formach wsparcia:

- zajęcia rozwijające sprawność fizyczną (m.in. muzykoterapia, sportowe) 2 razy w tygodniu po 2 godziny,

- zajęcia warsztatowe (m.in. malowanie, florystyczne, krawieckie, kulinarne itp.) 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- zajęcia warsztatowe poprawiające sprawność psychiczna i pamięć 2 razy w tygodniu po 1 godzinie,

- warsztaty tematyczne: pogadanki, prelekcje, porady specjalistyczne 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- spotkania okolicznościowe, 

- wyjazdy uczestników m.in. do teatru, kina w Koszalinie, na basen w Koszalinie oraz do teatru w Szczecinie,

- Festyn "Aktywni Seniorzy".

W ramach projektu  wsparcie otrzyma 7 opiekunów faktycznych  z terenu Gminy Manowo. W ramach utworzonej grupy samopomocowej, która będzie funkcjonować 2 godziny w miesiącu w budynku Klubu Seniora, zorganizowane zostaną spotkania z psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, a także warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz w zakresie komunikacji i wsparcia osób zależnych przez opiekunów faktycznych. Zostanie również przeprowadzone poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki przedmedycznej 4 godziny oraz z zakresu prawidłowej pielęgnacji osoby starszej - 4 godziny.

Wartość projektu - 407.614,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu państwa - 386.890,12 zł


Ruszają zapisy do Klubu Seniora w Rosnowie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Manowo w wieku powyżej 60 lat, które są osobami:

- zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z godnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- niesamodzielnymi, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

do zapisów do Klubu Seniora w Rosnowie.

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2020r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego i złożenia go:

- osobiście w biurze projektu w budynku Urzędu Gminy Manowo przy ul. Szkolnej 2,  pokój nr 5 w dni robocze w godzinach 7:15-15.15,

- za pośrednictwem poczty, oryginały należy przesłać na wyżej wymieniony adres lub przekazać dokumenty podczas spotkania z kadrą projektu (dogodne dla osób niepełnosprawnych). W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostały zapisane w załączonym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 94 318 31 49, e-mail: promocja@manowo.pl

 

Załączniki:

Zarządzenie Kierownika GOPS

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

radew

Odwiedziło nas:

4920180

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia