Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Nasz kanal TV

 

Szkoła plus

 

Zdalne nauczanie

 

Fundusze

 

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Środa 27 stycznia 2021, imieniny: Jana i Przybysława

Azbest

"Program usuwania azbestu dla gminy Manowo"skierowany jest do mieszkańców Gminy Manowo, którzy zamierzają pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Program realizowany jest w oparciu o następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Manowo na lata 2007 – 2032”

2.   Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez Gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest  

           a)  Załacznik nr 1 do zarządzenia

Podstawowe zasady dotyczące usuwania azbestu:

1. Z usługi mogą skorzystać:

- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest;

-   jednostki sektora finansów publicznych;

-   kościoły i związki wyznaniowe;

-   wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, w części której właścicielami są osoby fizyczne;
2. Usługa obejmuje demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków znajdujących się na terenie gminy Manowo oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, wichura, zawalenie się obiektu budowlanego.

3. Usługa w całości finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4. Usługa przyznawana jest na Wniosek oraz po przedłożeniu dokumentów, o których mowa we Wniosku.

5.  Wniosek  jest dostępny w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Manowo.

6. Rozpatrywanie złożonych Wniosków odbywa się w postępowaniu dwuetapowym przeprowadzanym indywidualnie dla każdego Wniosku:

a) I–etap: Komisja analizuje przedłożone Wnioski oraz informuje o przyjęciu/odrzuceniu Wniosku,

b) II–etap: w przypadku przyjęcia wniosku Komisja wzywa do przedłożenia dokumentów, o których mowa we Wniosku. Dokumenty te stanowią podstawę do przyznania/nieprzyznania Usługi.

7. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

8. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Manowie (w sekretariacie pok. nr 2) jak również za pośrednictwem poczty.
9. Kolejność przyznania usługi wynika z kolejności przedłożenia dokumentów w II etapie postępowania.

 

 Załaczniki:

 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

radew

Odwiedziło nas:

4937363

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia