Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newsletter i otrzymuj informacje z gminy prosto na swoją skrzynkę pocztową.

Nasz kanal TV

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Środa 19 grudnia 2018, imieniny: Urbana i Dariusza

6. HNS

 

 

 

HOST NATION SUPPORT

 

WSPARCIE POBYTU I DZIAŁAŃ WOJSK SOJUSZNICZYCH NA TERYTORIUM KRAJU GOSPODARZA

 

 

HOST NATION SUPPORT (HNS) - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO. Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska.

 

HNS w Polsce obejmuje m.in. zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę).

Podstawę udzielanego wsparcia powinny stanowić umowy zawierane na zasadach obowiązujących w całym Sojuszu. Standaryzuje je ”Sojusznicza Doktryna i procedury połączonego wsparcia przez państwo-gospodarza AJP-4.5”.

 

Równocześnie z realizacją zadań HNS, organy administracji rządowej i samorządowej będą realizowały, w warunkach kryzysu, rozszerzone zadania z zakresu: mobilizacji gospodarki, wykorzystania zasobów narodowych, ochrony ludności, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zachowania ciągłości kierowania sferą cywilną.

Zadanie koordynacji działań organów władzy publicznej związanych z HNS zgodnie z prawem polskim spoczywa na Ministrze Obrony Narodowej.

 

Podstawę dla udzielenia wsparcia daje ratyfikowana w 1998 r. umowa między stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (zał. 7), która w:

 1. art. I ust. 2 - przewiduje zastosowanie umowy w stosunku do władz administracyjnych umawiających się stron w granicach administrowanych przez nie terenów;
 2. art. IX - przewiduje możliwość nabywania na miejscu towarów i usług na tych samych zasadach i z zasady - przez te same organy, które dokonują zakupów na potrzeby Sił Zbrojnych RP;
 3. art. IX ust. 3 - ustala, że udostępnienie przez "władze państwa przyjmującego" potrzebnych gruntów, budynków i urządzeń będzie odbywało się na zasadach dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych państwa przyjmującego.

 

Uszczegółowienie i wykładnię trybu postępowania wobec goszczących wojsk daje ustawa z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1063).

 

Zadania wykonywane przez administrację rządową i samorządową w strukturach HNS.

 

Główną rolę w zakresie realizacji zadań HNS w terenie spełnia Wojewoda - przedstawiciel Rady Ministrów w terenie, zwierzchnik administracji rządowej i organ koordynujący jednostki samorządu terytorialnego.

Postrzegany jest jako organizator i koordynator stosowanych przedsięwzięć planistycznych i wykonawczych, animator współdziałania zainteresowanych organów i reprezentant w lokalnych kontaktach oficjalnych z przedstawicielami Sojuszników.

 

W NATO występuje wymóg "wykorzystywania zasobów miejscowych". Wykorzystanie ich opiera się na trzech założeniach:

a) potrzeby i możliwości zasobów wojskowych i cywilnych powinny być zbilansowane. Za wykorzystaniem sił i środków cywilnych muszą przemawiać określone korzyści lub ułatwienia;

b) korzystanie z zasobów cywilnych musi być legalne, tzn. oparte na prawie państwa przyjmującego. Jego ustawodawstwo powinno regulować realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na korzyść wojsk sojuszniczych od chwili ich przybycia;

c) zasoby cywilne i wojskowe wykorzystuje się łącznie, gdyż mają one charakter komplementarny i uzupełniają się nawzajem, zwiększając możliwości wspieranych wojsk.

 

Podstawowe wsparcie, które może być dostarczane przez cywilnych kontrahentów to:

 1. transport kolejowy i samochodowy,
 2. prace załadunkowe i wyładunkowe,
 3. tworzenie składów i magazynów,
 4. obsługę, ewakuację techniczną i remonty pojazdów samochodowych,
 5. udostępnienie urządzeń i linii telekomunikacyjnych,
 6. usługi socjalno-bytowe, komunalne,
 7. prace i usługi kwaterunkowo-komunalne,
 8. zaopatrzenie w artykuły codziennego użytku.

 

Zasady kontraktowania cywilnych dostaw i usług:

a) kontrakty planowane zawczasu (w sytuacjach słabego rozeznania w przyszłych działaniach oraz szacunkowe określenie potrzebnych dostaw i usług. Kontrahenci opłacani są za pomocą zaliczek, którzy utrzymują określony stan w gotowości do udzielenia przewidywanych dostaw i usług. Stosuje się opłaty podstawowe stanowiące minimalne sumy rekompensujące nakłady poniesione przez dostawcę, gdyby nie doszło do realizacji kontraktu z przyczyn losowych, oraz opłatę bodźcową za dobre wykonanie dostawy lub usługi),

b) kontrakty doraźne (stosuje się je, gdy znany jest zakres, wymagania i miejsce zapotrzebowania) - bardziej skuteczne, wydajne i oszczędne.

 

Organizacja HNS w Gminie Manowo

W celu przygotowania właściwych organów i podmiotów do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze województwa zachodniopomorskiego ukazało się Zarządzenie nr 81/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie funkcjonowania w województwie zachodniopomorskim systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza oraz Wytycznych Dyrektora WBiZK z dnia 10 sierpnia 2009 r w sprawie utrzymania systemu HNS województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie w/w dokumentów Wójt Gminy Manowo zorganizował Punkt Kontaktowy HNS.
Punkt działa zgodnie z opracowaną dla niego „Instrukcją Punktu Kontaktowego (HNS) Wojta Gminy Manowo”.

Samorząd gminny w zakresie swoich kompetencji może realizować wsparcie m.in. w zakresie:

 1. zakwaterowania,
 2. dostaw wody, ogrzewania, gazu, energii elektrycznej,
 3. usług w zakresie czystości i właściwych warunków sanitarnych,
 4. możliwość korzystania z niektórych urządzeń infrastrukturalnych.

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Multimedialny przewodnik

wirtualny spacer

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Pogadaj

radew

Odwiedziło nas:

4010906

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia